Hlavná stránka

Newsletter č. 7/2018

Streda, 07 november 2018

Newsletter č. 7/2018 pod názvom Komunálne voľby a GDPR nájdete tu .
Návrhy formulárov k spracovaniu osobných údajov - tu.

Uznesenie a priority 29. snemu ZMOS

Piatok, 08 jún 2018

Dovoľujem si Vám dať do pozornosti uznesenie a priority 29. snemu ZMOS - tu.

Komunálny spravodajca z 29.snemu ZMOS

Utorok, 29 máj 2018

Prečítajte si Komunálny spravodajca z 29. znemu ZMOS. Nájdete ho tu.

Metodické príručky k ochrane osobných údajov na podmienky samosprávy

Pondelok, 14 máj 2018

V súvislosti s novým zákonom o ochrane osobných údajov vypracoval Úrad na ochranu osobných údajov pre ZMOS metodické príručky k ochrane osobných údajov na podmienky samosprávy.

ZMOS - nová legislatíva: tu
Krátky sprievodca pre mestá a obce: tu
Metodické usmernenie č. 1/2018 Inštitút zodpovednej osoby v podmienkach obcí a miest: tu

Zároveň Vám dávame do pozornosti, že ochrana údajov v rámci informačného systému DCOM je zabezpečovaná Združením DEUS v rámci rozšírených zmluvných podmienok bezplatne.
Bližšie informácie získate tu

Úrad na ochranu osobných údajov zároveň vytvoril osobitnú rubriku na svojej web stránke.
Často kladené otázky k Nariadeniu a zákonu č. 18/2018 z. z. nájdete tu.

Revízie detských ihrísk

Pondelok, 30 apríl 2018

Minimálne požiadavky na detské ihriská sú stanovené:
• slovenskými, európskymi alebo medzinárodnými technickými normami (napríklad STN EN 1176 a STN EN 1177),
• zákonmi Slovenskej republiky (napríklad zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody v platnom znení),
• nariadeniami vlády SR (napríklad nariadenie vlády č. 349/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na prostriedky ľudovej zábavy, zariadenia detských ihrísk a športovo-rekreačné zariadenia,
• vyhláškami, hygienickými normami a technickými požiadavkami na bezpečnosť športovísk a priestorov poskytujúcich vzdelávanie mimo školy.

 

Celý článok...

Pracovná cesta v Slovinsku (Lendava a Maribor)

Piatok, 20 apríl 2018

V dňoch 17. až 19. apríla 2018 sa členovia Regionálneho združenia zúčastnili pracovnej cesty v Slovinsku, v meste Lendava a Maribor. Cieľom pracovnej cesty bolo výmena skúsenosti z oblasti samosprávy, príklady dobrej praxe, rozvoj cestovného ruchu a súčasná krajinná tvorba.

Celý článok...

Odborný seminár novele zákona o sociálnych službách

Piatok, 20 apríl 2018

Dňa, 25. apríla 2018 (streda) sa uskutoční odborný seminár venovaný novele zákona o sociálnych službách, najmä z pohľadu ich financovania a tvorby komunitných plánov rozvoja sociálnych služieb, ako aj so zmenami v zákone o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele z pohľadu miest a obcí. Oficiálnu pozvánku s návratkou nájdete tu.

Stanovisko Slovenského pozemkového fondu

Streda, 21 február 2018

Stanovisko SPF (Slovenského pozemkového fondu) k zámene pozemkov medzi obcou a SPF za účelom využitia na rozvojové projekty nájdete tu.

Informácia o postupe majetkovoprávneho usporiadania pozemkov pod stavbami

Nedeľa, 26 november 2017

Informácia o postupe majetkovoprávneho usporiadania pozemkov pod stavbami miest a obcí, ktoré boli predmetom diskusií na rokovaní Rady ZMOS zástupcami SPF. Viac informácií nájdete tu.

Stretnutie na tému DCOM a práca v informačnom systéme DCOM

Utorok, 21 november 2017

Regionálne združenie miest a obcí Horného Považia v spolupráci so spoločnosťou Dátové centrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) organizuje pre starostov, zamestnancov mestských a obecných úradov pracovné stretnutie zamerané na tému: DCOM a práca v informačnom systéme DCOM, ktoré sa uskutoční dňa 21. novembra 2017 o 9:00 hod. na Mestskom úrade v Žiline. Seminár bude prebiehať formou práce priamo v programe DCOM, môžete si pripraviť otázky k aktuálnej problematike. Pozvánku nájdete tu.

<< Začiatok < Predošlá 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nasledujúca > Koniec >>
Zobrazujem 1 - 10 z 95